Kontakt

Polski Klaster Transferu Technologii 

Siedziba:: Głowaczowa 114a, 39-217 Głowaczowa

mail: biuro@pktt.pl

Koordynator klastra: Ti-CON Sp. z o.o. 

Aleja Bzów 9/2; 05-500 Piaseczno 

mail: office@ti-con.pl

tel. 507-559-175