Kontakt

Polski Klaster Transferu Technologii 

Siedziba:: Głowaczowa 114a, 39-217 Głowaczowa

mail: biuro@pktt.pl

Koordynator klastra: Ti-CON Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 58/11; 05-500 Piaseczno

mail: ti-con@org.pl

tel. 507-559-175