Nasze cele

Celem strategicznym ma być wykorzystanie w jak największym stopniu silnych stron poszczególnych Członków Klastra, stworzenie efektywnego systemu współpracy prowadzącego do rozwoju, wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorców branży metalowej.

Celami operacyjnymi są:
a. Inicjowanie współpracy Członków Klastra ze środowiskiem naukowym, mającej na celu transfer wiedzy i technologii.
b. Inicjowanie badao naukowych pozwalających na rozwój technologiczny Członków Klastra,
c. Inicjowanie kontaktów międzynarodowych
d. Zwiększenie potencjału Członków Klastra poprzez wspólną realizację zadao i zamówieo publicznych oraz wspólne pozyskiwanie środków na rozwój.
e. Wzajemne promowanie produktów/usług Członków klastra.
f. Stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, obecnych i przyszłych Członków Klastra, poprzez zapewnienie im dostępu do usług doradztwa i szkoleo.
g. Wykreowanie silnej pozycji i rozpoznawalnej marki Klastra.