Polski Klaster Transferu Technologii

Kierując się wolą wzmacniania potencjału polskich przedsiębiorców branży metalowej na arenie krajowej i międzynarodowej, rozwoju szerokorozumianej innowacyjności oraz promocji polskiej myśli technologicznej dnia 15.02.2017r. w Ełku z inicjatywy Ti-CON Sp. z o.o. powołany do życia zostaje „Polski Klaster Transferu Technologii”.

PKTT skupia przedsiębiorców działających w branży obróbki metali, zarówno w sferze usług, handlu, jak i produkcji. Wśród członków klastra są krajowi i światowi przedsiębiorcy o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym. Firmy skupione w PKTT ściśle współpracują z jednostkami naukowymi w zakresie tworzenia projektów, organizacji seminariów technologicznych, usług i zleceń z zakresu obróbki metali i badań, prezentacji nowoczesnych technologii.

Partnerami Klastra mogą być instytucje:

  • działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • z sektorów: prywatnego, pozarządowego, publicznego. Mogą to być m.in. mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, szkoły i uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe itp.;
  • zainteresowane kreowaniem, pozyskiwaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych
  • zainteresowane pozyskiwaniem środków finansowych z UE na dostosowywane do potrzeb podmiotu przedsięwzięcia innowacyjne

Zapraszamy